Dansk   English   Deutsch   Polska   Rosyjski

 
 

Podatek


W Danii wszelkie usługi, takie jak szkoły, szpitale, ośrodki opieki dziennej, domy opieki itp. są opłacane z podatków.
 

W duńskim systemie podatkowym wyróżniamy dwa rodzaje opodatkowania – bezpośrednie i pośrednie.

Podatki bezpośrednie są płatne od dochodu osoby:

  • Podatek kościelny (jedyny opcjonalny podatek)
  • Podatek gminny
  • Składka na służbę zdrowia
  • Podatek państwowy (trzy przedziały podatkowe: dolny, środkowy i górny).
Podatki pośrednie obejmują podatki i cła od towarów i usług, takie jak VAT, opłaty celne, akcyza oraz podatki ekologiczne.


Karta Podatkowa (Skattekort)


Gdy zaczynasz pracę w Danii, musisz zarejestrować się w celu pobrania elektronicznej karty podatkowej (e-skattekort).

Obywatele krajów skandynawskich
Obywatele UE
Obcokrajowcy
Dojeżdżający z zagranicy (border commuters)


Ponieważ podatek jest potrącany przez Twojego pracodawcę, Twoja karta podatkowa będzie potrzebna księgowości, aby ustalić, ile podatku należy potrącić. Jeśli pracodawca nie posiada Twojej karty podatkowej, ma prawo potrącić 60% Twojego wynagrodzenia.

Karta podatkowa składa się z dwóch części: karty stawki podatku i potrąceń (hovedkort) oraz karty dodatkowej (bikort). Twoja karta podatkowa jest wysyłana w formie elektronicznej do Twojego pracodawcy. Otrzymuje on w ten sposób informację, ile podatku ma zostać potrącone u źródła.

 

Karta stawki podatku i potrąceń (hovedkort) zawiera dane na temat kwoty wolnej od podatku i odliczeń oraz stawki potrącanego podatku (wielkość procentowa, „trækprocent”) za rok podatkowy.

Karta dodatkowa jest potrzebna tylko wtedy, gdy pracujesz dla więcej niż jednego duńskiego pracodawcy.
 

Na podstawie informacji o Twoich dochodach zostanie sporządzone wstępne zeznanie podatkowe (forskudsopgørelse).

Zeznanie podatkowe zawiera również kod do usługi Klucza Osobistego (TastSelv), z którego można korzystać, aby uzyskać dostęp do elektronicznej dokumentacji podatkowej.
 

W marcu / kwietniu otrzymasz roczne zeznanie podatkowe. Roczne zeznanie podatkowe obejmuje dane liczbowe przedstawione urzędowi skarbowemu (SKAT) za miniony rok podatkowy. Należy sprawdzić, czy liczby na zeznaniu podatkowym odpowiadają wartościom podanym przez pracodawcę, bank itp., uwzględniając ulgę transportową (jeśli dotyczy).

Jeśli liczby zgadzają się, dalsze czynności nie są potrzebne, a roczne zeznanie podatkowe jest wtedy zeznaniem ostatecznym.
Jeśli wartości są niepoprawne lub brakuje ich, należy dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego drogą elektroniczną. W tym celu skorzystaj ze strony automatycznej obsługi urzędu SKAT: www.skat.dk – TastSelv – Dostęp do automatycznej obsługi (TastSelv) – wprowadź swój Numer Ewidencji Ludności (CPR) i kod automatycznej obsługi (TastSelv) – kliknij pozycję „Modyfikuj roczne zeznanie podatkowe” (Ændre årsopgørelse).

Po dokonaniu zmian otrzymasz nowe roczne zeznanie podatkowe. Będzie to ostateczne zeznanie podatkowe na miniony rok.

Na ostatecznym zeznaniu podatkowym będzie będziesz mógł zobaczyć, czy w poprzednim roku zapłaciłeś zbyt mało czy zbyt dużo podatku.

Nadpłata podatku zostanie przelana na Twój rachunek NemKonto.

Jeśli zapłaciłeś zbyt mały podatek, konieczne będzie uregulowanie brakującej kwoty. Należny podatek musi być zapłacony w określonym terminie. Termin ten jest podany na zeznaniu.

 

Osoby dojeżdżające z zagranicy objęte są odrębnymi przepisami podatkowymi. Patrz www.skat.dk, www.pendlerinfo.org i www.workindenmark.dk


Uwaga: Jeśli Twój dochód ulegnie znacznej zmianie lub jeśli kupisz dom, zaciągniesz pożyczkę itp., musisz poinformować o tym SKAT. Otrzymasz wtedy nową kartę podatkową.

Ważne jest również, aby poinformować urząd skarbowy o opuszczeniu Danii.

Ostatnia aktualizacja strony 12-05-2011
 
 
  Den Europæiske Socialfond   Region Midtjylland   Pracawdanii - informacje
Dowiedz się więcej na temat Pracawdanii i/lub zapoznaj się z warunkami
korzystania ze strony.